Pełniąca funkcję Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP od 2016 roku, Kamila Sukiennik, jest odpowiedzialna między innymi za skuteczne wdrażanie w życie strategii banku i decyzji Zarządu NBP.

Bycie osobą stojąca na straży ładu i porządku w banku centralnym to tylko jedno z wielu zadań tej biznesmenki.

Czym stanowisko menadżera Banku Centralnego różni się od standardowej posady tego szczebla?

Kamila Sukiennik stwierdziła, że skuteczne zarządzanie bankiem centralnym – jak każdą, nowoczesną organizacją – wymaga od menadżerów posiadania konkretnych kompetencji zawodowych i społecznych, które muszą być wspomagane przez instytucje, celem ciągłego ich podnoszenia i aktualizacji do zmiennej natury otoczenia.

Doświadczenie zdobyte na renomowanych uczelniach takich jak Yale, Columbia University i w Warszawskiej Wyższej Szkole Menadżerskiej zapewniło Kamili Sukiennik podłoże teoretyczne do pełnienia właśnie takiej funkcji.

Prowadzenie spraw protokołu i reprezentacji NBP przez Kamilę Sukiennik.

Najwyższy standard procedur zastosowanych w realizacji danego zadania jest
w banku podstawą sukcesu — wyjaśniła biznesmenka. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie struktur bankowych i stała ewaluacja jakości działania odpowiednich jednostek, to przykład jednego z wielu zadań dyrektorki Gabinetu Prezesa.

W końcu, jednym z najważniejszych dokumentów, jaki powstaje w departamencie, jest roczne sprawozdanie z działalności NBP. Jest on przedstawiany przez Prezesa NBP w Sejmie i zawiera informacje o realizacji polityki pieniężnej przez bank centralny, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, emisji pieniądza, obsługi Skarbu Państwa oraz o innych ważnych zadaniach realizowanych przez NBP.

Koordynacja takiego dokument, jak i szereg innych procesów na linii Zarządu i jednostek organizacyjnych, to wyzwanie wymagające ustalonych i ugruntowanych reguł postępowania — dodała Kamila Sukiennik.

Dlatego właśnie sprawowanie nadzoru nad efektywną organizacją współpracy między wszystkimi departamentami banku i kontrola jakościowa są kluczowe dla reprezentanta NBP.

kamila-sukiennik

Źródło: Kamila Sukiennik / LinkedIn

Rola i zadania Gabinetu Prezesa

Gabinet Prezesa jest departamentem zarządzającym procesem strategicznym NBP
i odpowiada za efektywną realizację strategii Banku oraz decyzji zarządu. Do zadań Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP należy zapewnienie efektywnej organizacji współpracy pomiędzy wszystkimi departamentami oraz zarządzanie Bankiem jako instytucją.

Ponadto do zakresu obowiązków można także zaliczyć analizę, planowanie i wrażanie zmian w regulaminie organizacyjnym NBP, obsługę zarządu, a także opiekę nad sprawami protokolarnymi i reprezentacyjnymi jednostki.

Bez wątpienia wszechstronność i wielozadaniowość jest warunkiem koniecznym do pełnienia tego typu roli.

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.