Realna wysokość emerytur dla młodego pokolenia i osób w średnim wieku pozostaje ogromną zagadką.

Świadczenia emerytalne nawet przy relatywnie wysokiego stopnia waloryzacji mogą być w praktyce jeszcze niższe od zakładanych na skutek długo utrzymującej się inflacji.

Jako metodę częściowego rozwiązania tego problemu można uznać IKE. Czy opłaca się z niego korzystać? Jak działa? Sprawdź poniżej!

Na czym polega IKE?

Czym jest IKE

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, które razem z IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) tworzą trzeci filar świadczeń emerytalnych.

Głównym celem jest finalne zwiększenie emerytury za pomocą źródeł alternatywnych względem składek na ubezpieczenia emerytalne. Każda pełnoletnia osoba może założyć – i prowadzić za darmo – konto IKE. Czy warto?

Indywidualne Konta Emerytalne zakładają możliwość inwestowania w papiery wartościowe bez konieczności zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Warunek jest jeden: wypłata zgromadzonych środków dopiero po ukończeniu 60 r.ż.

Wypłaty można oczywiście dokonać wcześniej, jednak należy liczyć się w powstaniem obowiązku podatkowego. Ustawodawca przewidział również limity wpłat na konto, które dla 2022 roku wynoszą 17766 zł (z roku na rok limity są coraz wyższe).

Czy IKE się opłaca?

Korzystając z konta IKE, można inwestować pasywnie i aktywnie. Do tej pierwszej grupy zaliczymy wykup polisy na życie z UFK, powierzenie środków funduszom emerytalnym (DFE) lub funduszom inwestycyjnym (TFI).

Za zgromadzone pieniądze na IKE można również nabyć obligacje Skarbu Państwa, zdecydować się na samodzielne inwestowanie poprzez rachunek maklerski lub powiązanie konta IKE z rachunkiem oszczędnościowym w banku.

Metod jest tak wiele, że określenie, czy warto korzystać z IKE jest trudne. Wiele zależy od rodzaju wybranych działań i wiedzy. Z pewnością skrupulatne oszczędzanie przy użyciu IKE może być świetnym pomysłem przede wszystkim ze względu na perspektywę zwolnienia podatkowego. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że posiadanie konta IKE nie jest gwarancją wyższej emerytury. Program, zgodnie z jego założeniami, ma działać najlepiej w połączeniu ze świadczeniami wypłacanymi z ZUS oraz oszczędnościami zgromadzonymi w ramach IKZE lub PPE. Programy te wzajemnie się zresztą uzupełniają.

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.