Ponad 80% podatników rozliczać się będzie z fiskusem używając najpopularniejszego wzoru deklaracji podatkowej, czyli PIT 37. Formularz ten przeznaczony jest dla osób, które osiągały przychody z tytułu pracy etatowej umów o dzieło, umów-zleceń, lub renty czy emerytury. Jest to także najpopularniejszy wzór formularza do rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem (małżonkowie mogą także złożyć wspólną deklarację na druku PIT 36).

Jak rozliczyć PIT zależeć będzie w dużej mierze od indywidualnej sytuacji podatnika, jednak ogólne zasady wspólnego rozliczania PIT dotyczą wszystkich składających zeznania podatkowe.

W jakich przypadkach małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć PIT?

Aby móc złożyć wspólne zeznanie podatkowe, małżonkowie muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze, muszą przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej.

Po drugie, żadne z nich nie może w ciągu roku prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu, podatku liniowego lub karty podatkowej (w takich przypadkach muszą oddzielnie wypełnić formularze PIT 28, PIT 36L lub PIT 16A).

pitax4

Warto pamiętać, że złożenie wspólnej deklaracji podatkowej jest także możliwe w przypadku, gdy jedno z małżonków zmarło przed zakończeniem roku podatkowego.

Czy rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem się opłaca?

Rozliczenie PIT wspólnie przez dwoje małżonków może okazać się korzystne, ale tylko w pewnych sytuacjach. Aby to zrozumieć należy przyjrzeć się zapisowi ustawy, która w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków określa podatek na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Wynika z tego, że wspólne rozliczenie PIT przez dwoje małżonków przyniesie oszczędności wtedy, gdy dochody jednego z nich są na tyle duże, że spowodują wzrost stopy podatkowej z 18% do 32%.

Biorąc pod uwagę zasadę wyliczania należności podatkowej od wspólnie rozliczających się małżonków, największe korzyści można osiągnąć, gdy jedno z małżonków osiągnęło dochód w wysokości dwukrotnej granicy 18% progu podatkowego (2×85 528 = 171 056 zł), a drugie nie zarobiło nic.

W takiej sytuacji całość przychodu obojga małżonków opodatkowana będzie według skali 18%, a nie 32% gdyby lepiej zarabiający małżonek rozliczał PIT sam.

Wspólne rozliczenie PIT przez małżonków możliwe jest także w przypadku, gdy jedno z nich pracuje za granicą. Warunkiem jest jednak uzyskanie co najmniej 75% wspólnych dochodów na terenie Polski, a także udokumentowana rezydencja małżonka w jednym z krajów UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej).

Należy jednak pamiętać, że dochody uzyskiwane z pracy za granicą mogą zwiększyć wysokość polskiego podatku. Warto to dokładnie przeanalizować, zanim podejmiemy decyzję jak rozliczyć PIT za 2016 rok – wspólnie, czy indywidualnie.

Czy należy powiadomić urząd skarbowy, jeśli chcemy rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego nie wymaga składania oddzielnego zawiadomienia w urzędzie skarbowym. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji PIT 36 lub PIT 37. W świetle prawa deklaracja złożona wspólnie i podpisana przez jednego ze współmałżonków traktowana jest tak samo, jak zeznanie podpisane przez oboje z nich.

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.