Badania prenatalne są sposobem na wykrycie wad genetycznych i ciężkich chorób u dziecka jeszcze na etapie ciąży.

Dzieli się je na testy inwazyjne i nieinwazyjne. Ich wykonanie zalecane jest każdej ciężarnej – zwłaszcza gdy znajduje się ona w grupie ryzyka.

Jakie są rodzaje badań prenatalnych?

bich-ngoc-le-tslopgxkj-c-unsplash

Badania prenatalne to różnego rodzaju testy, które przeprowadza się, gdy kobieta jest jeszcze w ciąży. Dzięki nim można określić ryzyko wystąpienia wad rozwojowych i chorób genetycznych u dziecka.

Są one bardzo czułe, a ich skuteczność określa się na wysoką – są testy, w których przekracza ona 95%. Badania prenatalne w Warszawie można wykonać w placówkach publicznych i prywatnych.

Pierwszym rodzajem badań prenatalnych są testy nieinwazyjne. Są one uznawane za bardzo bezpieczne, ponieważ nie wymagają żadnej ingerencji w rozwijający się płód. Do określenia ryzyka wystąpienia wad potrzebna jest jedynie niewielka ilość krwi ciężarnej.

Następnie izoluje się z niej materiał genetyczny dziecka i dokładnie analizuje pod kątem występowania nieprawidłowości w budowie DNA. Do badań nieinwazyjnych zalicza się: USG genetyczne, test SANCO, PANORAMA, HARMONY, PAPP-A, VERAGENE i VERACITY.

Jeżeli wyniki nieinwazyjnych badań prenatalnych są nieprawidłowe, ciężarną kieruje się na testy inwazyjne. Wymagają one ingerencji w środowisko płodu, dlatego niosą za sobą niewielkie ryzyko wystąpienia powikłań.

Najbardziej znanym badaniem jest amniopunkcja, czyli pobranie płynu owodniowego. Oprócz tego wykonuje się także biopsję kosmówki lub nakłucie sznura pępowinowego (kordocenteza).

Co wykrywają badania prenatalne?

Rodzaj wykrywanych wad zależy ściśle od rodzaju badań prenatalnych. Większość z nich jest w stanie wskazać ryzyko wystąpienia zespołów: Downa, Patau lub Edwardsa.

Są to trisomie, czyli wady genetyczne charakteryzujące się występowaniem dodatkowego chromosomu. Niektóre testy pozwalają także wykryć:

 • rozszczep kręgosłupa,
 • bezmózgowie,
 • rozszczep podniebienia,
 • zespół Turnera,
 • aneuploidię,
 • zespoły mikrodelecyjne,
 • rzadkie zespoły delecyjne (np. Cri-Du-Chat, DiGeorge’a, Pradera-Williego).

Niektóre badania prenatalne pozwalają określić płeć płodu, zanim będzie ona widoczna w standardowym badaniu USG. Dodatkowo test SANCO pozwala na określenie czynnika Rh u dziecka. Dzięki temu istnieje możliwość wczesnego wykrycia ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego.

Czy badania prenatalne są płatne?

Badania prenatalne są wykonywane odpłatnie. Istnieją jednak specjalne programy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, które pozwalają na przeprowadzenie bezpłatnych testów. Kwalifikują się do nich kobiety znajdujące się w grupie ryzyka. Muszą one spełnić jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat,
 • stwierdzenie nieprawidłowości u dziecka w innych badaniach,
 • wystąpienie wady genetycznej u poprzedniego dziecka,
 • stwierdzenie nosicielstwa abberacji chromosomowych (także u ojca dziecka).

Skierowanie do programu można otrzymać od lekarza prowadzącego ciążę.

Warto przeczytać:

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.