Wprowadzenie Zaćma to zmętnienie soczewki oka, które powoduje niewyraźne lub zniekształcone widzenie, a w zaawansowanych przypadkach całkowitą utratę wzroku.

Zaćma może rozwijać się z wiekiem na skutek zaburzeń przemian materii soczewki, a również jako skutek uboczny wad wrodzonych gałki ocznej, chorób metabolicznych, długotrwałej terapii sterydami.

Jedyną metodą leczenia zaćmy jest zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej soczewką sztuczną.

Obecnie najczęściej stosuje się technika fakoemulsyfikacji, czyli rozbicie zmętniałej soczewki falami ultradźwięków za pomocą sprzętu okulistycznego (fakoemulsyfikatora), z pozostawieniem jej torebki zewnętrznej, przez którą wprowadza się nową soczewkę wewnątrzgałkową ( ang. intraocular lens – IOL).

Rodzaje soczewek wykorzystywanych do wszczepienia

Spis treści

soczewki

Obecnie do wszczepienia podczas operacji zaćmy wykorzystuje się soczewki jedno- lub multiogniskowe. Soczewki jednoogniskowe umożliwiają dobrą ostrość wzroku bez wspomagania, ale widzenie do bliży wymaga dodatkowej mocy refrakcyjnej, zwykle w postaci okularów do czytania.

W dużym przeglądzie de Silva et al. (2016) badań u 2061 uczestników ( w latach 1980-2016) wykazano, że pacjenci, którym wszczepiono soczewki wieloogniskowe, osiągnęli lepsze widzenie do bliży i nie potrzebowali okularów.

Jeszcze do niedawna wieloogniskowe IOL były w większości soczewkami dwuogniskowymi, z ogniskami bliskimi i dalekimi, chociaż niedawne badania wykazały że nie zabezpieczają one w pełni jakość codziennych czynności związanych z oglądaniem ( np. korzystanie z komputera).

Kilka lat temu, producenci wprowadzili na polski rynek soczewki trójogniskowe zapewniające całość funkcjonalnego widzenia zarówno do dali i do bliży, jak i widzenia pośredniego.

Skuteczność i bezpieczność soczewek trójogniskowych

Ocena kliniczna soczewek trójogniskowych była przeprowadzona w różnych przeglądach systematycznych, meta-analizach, badaniach prospektywnych i randomizowanych.

Wspierają one koncepcję soczewek trójogniskowych jako nowej generacji IOL, które poprawiają widzenie pośrednie i ciągłość widzenia funkcjonalnego bez pogorszenia widzenia do dali i bliży.

W metaanalizie 8 prospektywnych porównawczych badań klinicznych udowodniono, że pacjent może osiągnąć lepszą pośrednią ostrość wzroku z soczewką trójogniskową niż z soczewką dwuogniskową.

W metaanalizie 12 badań Cochener i wsp.(2011), soczewki wieloogniskowe zapewniały lepszą nieskorygowaną ostrość widzenia w bliży niż soczewki jednoogniskowe, co prowadziło do mniejszego zapotrzebowania na okulary.

Wykazano było także, że rodzaj wieloogniskowej soczewki IOL może odgrywać rolę w wyniku pooperacyjnym: z soczewką trójogniskową może pacjent zarówno osiągnąć pełną ostrość widzenia, jak i skorygować wady wzroku takie jak astygmatyzm.

Ponadto, w rewelacyjnym badaniu Ton i wsp.(2016), opublikowanym w Journal of Cataract and Refractive Surgery, udowodniono, że dzięki innowacyjnej konstrukcji soczewki trójogniskowe zapobiegają tylnemu przemieszczeniu soczewki podczas operacji, które rozwija się u 3-4% pacjentów.

Centralny pręt i dwa zęby przyszyte do twardówki ( ang. anchor) zapewniają dokładne centrowanie IOL, a więc zmniejsza się potrzeba wykorzystywania korekt po zabiegu. Co jest niezmiernie ważne, ankietowanie pacjentów, którym wszczepiono soczewki trójogniskowe, wykazuje pełną ich satysfakcję jakością życia.

Wszyscy pacjenci zgłaszają dobrą tolerancję i 100% niezależność od okularów w czynnościach związanych z oglądaniem, chociaż należy pamiętać że niektórzy osoby mogą wciąż doświadczać zaburzeń widzenia (halo, olśnienia, obniżona jakość wizualna) po implantacji soczewek trójogniskowych.

Wśród innych zalet soczewek trójogniskowych, wymieniono znaczną poprawę ekwiwalentu sferycznego, nieskorygowanej i skorygowanej ostrości widzenia do dali i w porównaniu z wartościami przedoperacyjnymi, która utrzymuje się kilka lat po zabiegu.

Z wprowadzeniem soczewek trójogniskowych, pojawiła się również nowa metodologia porównawczej oceny IOL, zapewniającą dodatkowe parametry : analiza rezerwy ostrości z wykorzystaniem pola pod krzywą (ang. area under the curve – AUC).

W multicentrowym badaniu w 17 centrach w Australii, Ameryce Łacińskiej i Europie w roku 2021, wykazała ona niewątpliwe korzyści wykorzystania soczewek trójogniskowych PanOptix® dla ostrości widzenia do bliży, dali i odległości pośredniej.

Podsumowanie

Wszczepienie soczewek trójogniskowych podczas operacji zaćmy zapewnia pacjentom doskonałe widzenie bez wspomagania na wszystkich odległościach, w tym wyraźne widzenie odległości pośredniej, niezmienną ostrość widzenia w okresie kilku lat po zabiegu, powodują znacząco mniejszą potrzebę wykonywania korekt po operacji, mogą być pomocne w korekcji innych wad wzroku (astygmatyzm).

Soczewki trójogniskowe w pełni spełniają oczekiwania pacjentów dotyczące ostrości widzenia, zabezpieczając jakość codziennych czynności związanych z oglądaniem i komfort życia.

Źródła naukowe:

Cochener B, Lafuma A, Khoshnood B, Courouve L, Berdeaux G. Comparison of outcomes with multifocal intraocular lenses: a meta-analysis. Clin Ophthalmol. 2011 Jan 7;5:45-56. doi: 10.2147/OPTH.S14325. PMID: 21311656; PMCID: PMC3033003.

Ganesh S, Brar S, Pawar A. Long-term visual outcomes and patient satisfaction following bilateral implantation of trifocal intraocular lenses. Clin Ophthalmol. 2017 Aug 9;11:1453-1459. doi: 10.2147/OPTH.S125921. PMID: 28860693; PMCID: PMC5558567.

Lapid-Gortzak R, Bala C, Schwiegerling J, Suryakumar R. New methodology for measuring intraocular lens performance using acuity reserve. J Cataract Refract Surg. 2021 Aug 1;47(8):1006-1010. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000561. PMID: 34290196.

Lee CM, Afshari NA. The global state of cataract blindness. Curr Opin Ophthalmol 2017; 28:98.

Ton Y, et al. Management of subluxated capsular bag–fixated intraocular lenses using a capsular anchor. J Cataract Refract Surg. 2016;doi:10.1016/j.jcrs.2016.04.002

de Silva SR, Evans JR, Kirthi V, Ziaei M, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 12;12(12):CD003169. doi: 10.1002/14651858.CD003169.pub4. PMID: 27943250; PMCID: PMC6463930.

Shen, Z., Lin, Y., Zhu, Y. et al. Clinical comparison of patient outcomes following implantation of trifocal or bifocal intraocular lenses: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 7, 45337 (2017). https://doi.org/10.1038/srep45337

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.