Motywacja do nauki towarzyszy nam już od momentu przyjścia na świat. Wiek wczesnoszkolny to najważniejszy etap, w którym chęć do nauki powinna być podpierana nieustannie tłumaczeniem dziecku dlaczego musimy przyswajać wiedzę, do czego nam się ona przyda w przyszłości oraz jak ważną podstawę życia tworzą nabyte umiejętności.

Wpływ otoczenia – motywacja zewnętrzna

W późniejszym okresie życia głód wiedzy albo się wzmaga, budowany na solidnych podstawach, albo też stopniowo zanika, nie popierany dobrymi wzorcami z otoczenia.

motywacja-do-nauki-2

Bo to właśnie nasze środowisko wpływa najmocniej na to, czy motywację do ciągłego poszerzania wiedzy znajdujemy czy też nie. Człowiek jest istotą, na którą bardzo silnie oddziałują czynniki zewnętrzne. Mam tu na myśli opinie osób nam bliskich, nauczycieli oraz innych uczniów.

Wrodzony pociąg do wiedzy – motywacja wewnętrzna

Inną metodą motywacji, jest nasza wewnętrzna chęć uczenia się coraz to nowych rzeczy. Już sama myśl o satysfakcji, jaką odczujemy po pomyślnie zaliczonym egzaminie sprawia, iż potęguje to w nas zamiar wyuczenia się danego przedziału materiału.

Częstokroć głodni wiedzy nie poprzestajemy wyłącznie na treściach dostarczanych przez nauczycieli i sięgamy do innych źródeł, nawet bardziej zaawansowanych i wprowadzających w interesujące nas zagadnienie.

Brak motywacji

Możemy to nazwać krótko – lenistwo. Wiąże się ono z zerowym zainteresowaniem lekcją, podręcznikami, z uciekaniem od książek.

Nie każdy wie, iż jest ono następstwem nie posiadania prawidłowych wzorców w najbliższym otoczeniu lub też brakiem w nim osób, które potrafią zainteresować danym tematem lub działem wiedzy.

Znane są przecież złe wzorce nawet wśród nauczycieli, którzy nie potrafią w interesujący sposób wprowadzać w tajniki wykładane przez siebie kwestie.

Z drugiej strony patrząc, także nie wszyscy rodzice zwracają uwagę na to, ile czasu dziecko poświęca na zgłębianie wiedzy oraz w jaki sposób to czyni.

Prawidłowa motywacja do nauki może zdziałać cuda, trzeba jedynie wiedzieć, który jej rodzaj działa na konkretną osobę w największym stopniu.

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.