Wiele osób twierdzi, że kredyt hipoteczny na 30 lat wiąże pary bardziej niż przysięga małżeńska. Nie da się ukryć, że długoterminowe zobowiązanie finansowe stanowi ogromne wyzwanie dla domowego budżetu.

Co jednak zrobić z kredytem, kiedy zdecydujemy się na rozwód? Na jakie formalności powinniśmy się przygotować? Kredyt hipoteczny – warunki przyznania środków.

Na kredyt hipoteczny decyduje się obecnie rekordowa liczba konsumentów – ze względu na niski wskaźnik stóp procentowych Polacy są bardziej skłonni do zadłużania się niż jeszcze kilka lat temu.

Sytuację potęgują rosnące ceny nieruchomości – obecnie mało kogo stać na zakup mieszkania lub domu za własne środki. Żeby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba przede wszystkim wykazać zdolność kredytową, czyli udokumentować, że będzie się w stanie spłacić kredyt w terminie.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Zdolność kredytowa zależy w głównej mierze od wysokości zarobków kredytobiorcy, jego miesięcznych wydatków, formy zatrudnienia, liczby osób pozostających na utrzymaniu, a także wieku i stanu cywilnego.

Dużo większą szansę na otrzymanie korzystnej oferty mają małżeństwa lub pary, które są w stanie wykazać wyższy dochód i uzyskać większą kwotę kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny a małżeńska wspólność majątkowa

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują, że między osobami wchodzącymi w związek małżeński co do zasady powstaje wspólność majątkowa (z wyjątkiem par, które zdecydowały się podpisać intercyzę), która oznacza, że wszystkie dobra, które nabędą w czasie trwania małżeństwa, będą stanowić ich wspólną własność.

Za zaciągnięte długi małżonkowie odpowiadają solidarnie – oznacza to, że wierzyciel (bank) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia drugą osobę.

W praktyce okazuje się, że małżonkowie, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, nawet po rozwodzie będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania powstałe w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli para rozwiedzie się, należy dokonać podziału majątku. Podziałowi mogą podlegać również zobowiązania – kredyty oraz pożyczki zaciągnięte w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Kredyt hipoteczny a rozwód – jak prawo reguluje tę kwestię?

Zjawisko rozwodów w naszym kraju jest obecnie powszechne, a banki wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i wprowadzają możliwość zwolnienia jednej ze stron z kredytu.

Dzieje się tak w sytuacji, w której małżonkowie dojdą do porozumienia i stwierdzą, że osoba, która pozostanie w mieszkaniu, będzie regulować należność. Żeby bank zgodził się na zwolnienie jednego z małżonków z konieczności spłatania zobowiązania, konieczne jest jednak wykazanie przez osobę, która przejmuje kredyt, że będzie w stanie spłacać raty.

W tym celu bank weryfikuje dochody kredytobiorcy i sprawdza jego zdolność finansową. W szczególnych przypadkach konieczne jest wykazanie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia) lub przystąpienie drugiej osoby do kredytu.

Zdarza się również, że jeden z małżonków decyduje się na nadpłacenie kredytu hipotecznego, żeby pozostała kwota zadłużenia mieściła się w ramach zdolności kredytowej osoby, która zatrzymała przedmiotową nieruchomość.

Inną możliwością jest przejęcie długu – instytucja prawa cywilnego, na mocy której jeden z małżonków wstępuje w obowiązki dłużnika, a druga strona umowy zostaje zwolniona z długu.

Kredyt hipoteczny a sprzedaż nieruchomości przy rozwodzie

Inną alternatywą, na którą decyduje się duża część rozwodzących się par, jest sprzedaż nieruchomości. W ten sposób małżeństwo pozbywa się ciążącego długu – środki pozyskane ze sprzedaży domu lub mieszkania idą na konto banku, który zobowiązuje się do zamknięcia umowy kredytowej.

W dalszej kolejności następuje wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej ustanowionej dla przedmiotowej nieruchomości, mieszkanie przejęte przez nowych właścicieli nie jest zatem obciążone długiem. Jeśli zdecydujemy się na ten krok, pamiętajmy o przygotowaniu niezbędnych dokumentów:

  • orzeczenie sądu o rozwodzie,
  • decyzja o podziale majątku,
  • akt notarialny zakupu nieruchomości,
  • zaświadczenie z urzędu o braku osób zameldowanych.

W przypadku mieszkań wymagane jest także zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości. Sprzedaż nieruchomości może okazać się korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy bank nie wyrazi zgody na przejęcie długu ze względu na niską zdolność kredytową małżonka.

Podobne tematy:

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.