Zadłużenie Polek i Polaków jest coraz wyższe. Kredyty zaciągane na zakup mieszkań i budowę domów. Kredyty konsumenckie, pożyczki pozabankowe, a nawet rachunki za czynsz, wodę i gaz nie są spłacane w terminie przez szerokie grono dłużników.

Wielu z nich ma długi przekraczające kilkaset tysięcy złotych, a perspektywy na spłatę zaległych zobowiązań są niewielkie. Jeżeli grozi Ci bankructwo, sprawdź, jak możesz poprawić swoją sytuację finansową.

Jednym z rozwiązań, z których możesz skorzystać, jest upadłość konsumencka. Już 24. marca 2020 wchodzą w życie przepisy, które mają ułatwić jej ogłoszenie.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

upadlosc-konsumencka-nowe-przepisy

Upadłość konsumencka powstała z myślą o dłużnikach, którzy z przyczyn niezależnych od nich, nie mają możliwości spłaty zadłużenia w terminie. Niekiedy przyczyną bankructwa jest utrata pracy z powodu zamknięcia firmy, innym razem jest nią poważna choroba, uniemożliwiająca podjęcie zatrudnienia.

Niektórzy dłużnicy borykają się również z problemem związanym z dużym wzrostem rat kredytowych, którego przyczyną są zmiany kursów walut (m.in. frankowicze). Jeżeli grozi Ci bankructwo, a jesteś osobą fizyczną, sprawdź, jak ogłosić upadłość konsumencką.

Czym jest upadłość konsumencka? Jest to sposób na oddłużenie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość może złożyć dłużnik, który jest niewypłacalny.

W ramach postępowania możliwe jest pozbycie się wszelkich długów. Sąd tworzy plan spłaty wierzycieli, na podstawie którego osoba fizyczna zobowiązuje się do uregulowania przynajmniej części posiadanych długów.

Na poczet ich spłaty przeznaczony jest cały majątek dłużnika, który podlega egzekucji komorniczej. Dłużnikowi pozostawia się jedynie niezbędne przedmioty osobiste oraz należące do członków jego najbliższej rodziny, a także pieniądze umożliwiające wynajęcie mieszkania przez kolejnych kilkanaście miesięcy.

Dodatkowo dłużnik jest zobowiązany do podjęcia pracy, jeżeli nie uniemożliwia tego stan zdrowia lub inna przyczyna (np. konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem).

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Statystycznie, kobiety w Polsce częściej ogłaszają upadłość konsumencką niż mężczyźni, jednak nowelizacja prawa upadłościowego z 2019 roku prawdopodobnie będzie wiązać się z większą liczbą orzeczeń w postępowaniach o upadłość. Przewidywany dwukrotny wzrost ilości upadłości jest spodziewany już wkrótce.

Marzec 2020 to czas, gdy nowe przepisy wejdą w życie. Dzięki nowelizacji prawa ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma stać się łatwiejsze. W ten sposób prawodawca chce wesprzeć osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań.

Zgodnie z prawem dłużnik może złożyć wniosek o upadłość, gdy jest niewypłacalny. Orzeczenie sądu będzie pozytywne, jeżeli osoba fizyczna ma trudności z terminową spłatą zadłużenia wynikającą z przyczyn losowych. Przesłanki za odrzuceniem wniosku o upadłość są jednoznaczne.

Z upadłości nie mogą skorzystać osoby, które zbankrutowały z powodu własnych zaniedbań lub umyślnego działania na niekorzyść wierzyciela. Przykładowo, gdy wierzyciel poinformuje sąd, że dłużnik zaciągnął kolejne zobowiązania, pomimo braku możliwości ich uregulowania w terminie.

Co ważne, wniosek o upadłość konsumencką może zgłosić nie tylko dłużnik, ale i jego wierzyciel. Koszty postępowania są ponoszone przez osobę składającą wniosek, jednak w przypadku osób zadłużonych i niemających możliwości spłaty wszystkich długów, sąd może umorzyć część lub całość kosztów sądowych.

Wniosek o upadłość składa się po wniesieniu opłaty w wysokości 30 złotych. Jeżeli korzysta się z usług kancelarii prawnej, koszt złożenia wniosku i postępowania będzie wyższy.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o upadłość konsumencką zwykle odbywają się egzekucje komornicze majątku dłużnika.

Komornik ma prawo zająć jego mieszkanie, samochód, sprzęty AGD i RTV, a także biżuterię i inne wartościowe przedmioty. Brak majątku jest jedną z konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wszystkie zyski ze zlicytowanych nieruchomości i ruchomości są przeznaczane na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jednocześnie sąd określa, jaka kwota pieniędzy i jakie przedmioty mają pozostać w posiadaniu dłużnika oraz członków jego rodziny – wyjaśnia Marcin Podolski, ekspert serwisu DarmoPożyczka.pl.

Majątkiem dłużnika przeznaczonym na licytacji zarządzą syndyk. Tym samym, wartościowe ruchomości i nieruchomości stają się masą upadłościową, której konsument nie może samodzielnie zbyć lub przekazać innym osobom w ramach darowizny.

Kolejną konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest ograniczenie liczby umów, które wolno zawierać konsumentowi w ramach zakupu przedmiotów codziennego użytku.

Dłużnik ma nauczyć się prawidłowo dysponować gotówką i wydawać ją na naprawdę niezbędne cele zamiast na chwilowe zachcianki. Ponadto dłużnik po orzeczeniu o upadłości konsumenckiej nie może bezpodstawnie zrezygnować z pracy. Jeżeli tak się stanie, postępowanie zostanie umorzone.

W konsekwencji niemożliwe będzie ponowne skorzystanie z upadłości. Dłużnik zostanie wykreślony z rejestru niewypłacalnych konsumentów w KRS.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.