Cena ubezpieczenia OC pojazdu zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest wysokość zniżek wypracowanych przez jego posiadacza za bezszkodową jazdę.

Choć mówi się o zniżkach za bezszkodową jazdę, to tak naprawdę zakład ubezpieczeń przyznaje taką zniżkę za każdy rok, w którym nie zostało wypłacone z OC odszkodowanie dla poszkodowanych. Co warto wiedzieć o zniżkach na OC?

System bonus-malus

Zasady przyznawania zniżek i zwyżek przez zakłady ubezpieczeń nazywane są systemem bonus-malus. O ile wiele kwestii związanych z ubezpieczeniem OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to jednak w przypadku zasad naliczania zniżek i zwyżek zakłady ubezpieczeń mają dowolność.

Same również określają, jak duży wpływ te zniżki mają na wysokość składki na OC. Jednak w przypadku większości TU wpływ tych zniżek jest duży – wysoką cenę za OC płacą na przykład młodzi kierowcy, którzy po prostu ubezpieczając swój pierwszy pojazd, nie mają wypracowanych jeszcze żadnych zniżek.

Najczęściej za jeden rok bezszkodowej jazdy zakłady ubezpieczeń przyznają 10 proc. zniżki, ale to nie jest regułą. Możliwe, że ubezpieczony otrzyma za rok 5 proc., a może nawet kilkanaście procent zniżki. Inne możliwe zasady to przyznanie za pierwszy i drugi rok po 5 proc. zniżki, a za kolejne po 10. Co się dzieje w przypadku szkód?

Najczęściej jedna szkoda będzie się wiązać dla posiadacza pojazdu z utratą 10 proc. zniżki, ale jeśli w ciągu jednego roku spowoduje ich kilka, to zakład ubezpieczeń może naliczyć zwyżkę na poziomie nawet kilkuset procent.

TU nie może odmówić takiemu klientowi współpracy – jedynym sposobem na jego zniechęcenie do zawarcia umowy jest zaproponowanie bardzo wysokiej składki za ubezpieczenie.

W zakładach ubezpieczeń różnie wygląda również polityka pod względem maksymalnego poziomu zniżek. Najczęściej posiadacz pojazdu może wypracować maksymalnie 60 proc. zniżki, ale może być tak, że TU da nawet 70 czy 80 proc.

Tylko w praktyce o niczym to nie przesądza – nie jest powiedziane, że 60 proc. zniżki w danym zakładzie ubezpieczeń spowoduje, że cena polisy będzie droższa niż tam, gdzie zniżka wyniesie 80 proc.

Wpływ na cenę polisy OC ma wiele czynników. Bardzo ważne jest również to, jak długo po spowodowaniu szkody TU będzie brać ją pod uwagę przy kalkulacji składki na ubezpieczenia. Może to być kilka lat, a może nawet do 10 lat – warto pamiętać, że zasady w danym TU również mogą się zmieniać ze względu na ofertę konkurencyjnych zakładów ubezpieczeń.

Kolejnym ważnym czynnikiem dla posiadacza pojazdu może być to, co się dzieje z jego zniżkami, jeśli przez pewien czas będzie mieć przerwę w ubezpieczeniu, tj. nie będzie ubezpieczać żadnego pojazdu. U niektórych ubezpieczycieli przerwa w OC będzie oznaczać nawet utratę wszystkich zniżek.

W innych przypadkach zakłady ubezpieczeń godzą się na określoną przerwę w OC – np. jeśli nie będzie to więcej niż 4 lata, to zniżki zostaną utrzymane. W innym przypadku TU odbierze posiadaczowi pojazdu część zniżek.

Co istotne – ubezpieczony wypracowuje zniżki na ubezpieczenie OC i AC osobno, ale możliwe jest, że zakład ubezpieczeń uwzględni w AC zniżki wypracowane przez posiadacza pojazdu w ramach OC, tj. zniżki te zostaną przeniesione. Jest to kolejny element ofert TU, na jaki warto zwracać uwagę.

Zniżki na OC – bezszkodowa jazda się opłaca

Bezszkodowi posiadacze pojazdów płacą zdecydowanie mniej za ubezpieczenie niż ci, którzy są sprawcami szkód. Jeśli jednak już korzystamy z odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, to pamiętajmy o sprawdzeniu, czy otrzymana kwota jest adekwatna w stosunku do kosztu likwidacji szkody. Możliwe, że zostało wypłacone zbyt niskie odszkodowanie.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z firmą, która pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań, jak np. Fundusz Ubezpieczeń. Być może po przeanalizowaniu kosztorysu okaże się, że należało się nam wyższe odszkodowanie.

Warto przeczytać:

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.